Δίσκος Εικόνων Svoora Μια Φορά και Έναν Καιρό 03010