Σύνθεση Σχημάτων με Ξύλινα Τουβλάκια και 4 Κάρτες Εξερεύνηση Svoora Artiles 03026