-12%

Πληροφορική Γ Λυκείου

2,98 

Περιγραφή

Πληροφορική Γ Λυκείου

Η δυναμικά αναπτυσσόμενη επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής υποδεικνύει την περιοδική αναπροσαρμογή και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι ψηφιακά ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα, να συμβαδίζουν γνωστικά με τις σύγχρονες κάθε φορά απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας.
Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει στην ανάπτυξη της αναλυτικής, της συνδυαστικής, της συνθετικής, της αλγοριθμικής και εν γένει της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών. Αποτελεί συμπληρωματικό/εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει αναπόσπαστα και επεκτείνει το βιβλίο μαθητή «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (Α.Ε.Π.Π.) της Γ’ Τάξης ΓΕ.Λ. και είναι διαρθρωμένο σε πέντε (5) διακριτές ενότητες:

1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
2. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων
3. Επιλογή και επανάληψη
4. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
5. Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2021
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες: 144

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 28 × 20 cm
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΤΥΕ Διόφαντος