Ιστορία της έκδοσης στην Ελλάδα: 1830 – 1974

  • Συντάκτης ανάρτησης:
  • Κατηγορία ανάρτησης:Βιβλίο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1830-1880 Η παραγωγή του βιβλίου στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά εκ του μηδενός μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μέχρι τότε το ελληνικό βιβλίο παραγόταν στα τυπογραφεία της δυτικής Ευρώπης.…

Συνέχισε να διαβάζειςΙστορία της έκδοσης στην Ελλάδα: 1830 – 1974