Φάκελος με Λάστιχο Πλαστικός Santoro Cobwebs 812GJ03