Δίσκος Γραφείου Metron Μεταλλικός Μαύρος 7.39602.B