Ντοσιέ Πλαστικό Metron 2 Κρίκων Α5 Fun 625.06135-40