Ντοσιέ Πλαστικό Metron 2 Κρίκων Α4 Μπλε 2cm 625.06302