Ντοσιέ Πλαστικό Metron 4 Κρίκων Α4 Ματ 4cm 625.06500