Αλκαλικές Μπαταρίες Toshiba LR03 ΑΑΑ 4+2τεμ 448.1.589294