Πίνακας Κιμωλίας Μαύρος Morexpor 30×40 276.03.3040