Μικρό Τρίποδο Πινακάκι Υγρής Κιμωλίας Securit 234-49500