Ταινία Διπλής Όψης Αφρώδης Deli 25.4mm x 1.5m BBL 231.35011