Διορθωτική Ταινία Blister Deli 5mmx5m Macaron 231.347381