Ξύστρα Deli Επιτραπέζια Μπαταρίας και Αντ/κή Ξύστρα Macaron 231.352019